20 Maj 2019 20:33:01
Nawigacja
 
BIP
 
Stowarzyszenie
 
Polecamy
 
Przetłumacz stronę
 
Foto chmurka
 
 
Wyniki rekrutacji do klas I gimnazjum

REKRUTACJA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM IM. ZAWISZY CZARNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYWIDZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum w Przywidzu uczyć będzie się 68 uczniów, w tym 28 dziewczynek i 40 chłopców w klasach o następujących profilach:

 • I A strażacko – ekologiczny

Dodatkowe godziny:

EDB – edukacja dla bezpieczeństwa                   1h

Zajęcia praktyczne z zakresu pożarnictwa 1h

Samoobrona                                              1h

OTWP – teoria pożarnicza                        1h

+ fakultet z ekologii prowadzony przez Nadleśnictwo Kolbudy

Wychowawca: mgr Grażyna Bach – Żelewska

 

 • I B policyjno – usportowiony

Dodatkowe godziny:

Godzina policyjna                  1h

Samoobrona                           1h

Godziny usportowione 2h

+ fakultet zajęć sportowych ( w zależności od pory roku)

żeglarstwo, sporty zimowe (narty, snowboard), pływanie

Wychowawca: mgr Agnieszka Tymoszuk - Zabrocka

 

 • I C ogólny (integracyjna) z nauczycielem wspomagającym

Wychowawca : mgr Jolanta Szulc

 

Ze względu na dużą ilość chętnych dzieci do klasy strażacko – ekologicznej i braku możliwości umieszczenia wszystkich w jednej klasie, został utworzony profil klasy policyjno – usportowionej z myślą o talentach sportowych z gminy Przywidz.

Biorąc pod uwagę bazę lokalową, możliwości uprawiania sportów w naszej gminie oraz pozytywną ocenę klasy policyjno – usportowionej ubiegłorocznej chcemy dalej kontynuować ten profil. Do klasy usportowionej rekrutowaliśmy uczniów uprawiających aktualnie jakąś dyscyplinę sportową lub uczniów z oceną celującą lub bardzo dobrą z wychowaniafizycznego jak również dobrą średnią z innych przedmiotów.

 

Klasa I A – strażacko – ekologiczna

Chłopcy:

 1. Arendt Kamil
 2. Brylowski Krzysztof
 3. Dombrowski Kamil
 4. Gliński Bartosz
 5. Góra Oskar
 6. Górski Dominik
 7. Hagno Tymoteusz
 8. Ignaciuk Rafał
 9. Jasionowski Juliusz
 10. Kalinowski Jakub
 11. Krefft Dominik
 12. Lis Tomasz
 13. Ropel Tomasz
 14. Witkowski Rafał
 15. Jankowski Dawid
 16. Kisiel Łukasz

Dziewczęta:

 1. Berlik Karolina
 2. Bogusz Martyna
 3. Korejke Paulina
 4. Krefft Małgorzata
 5. Okoniewska Karolina
 6. Rzepińska Wiktoria
 7. Thrun Nikola
 8. Zielińska Julia

Wychowawca:

mgr Grażyna Bach – Żelewska

Mundur strażacki (galowy + koszarowy) – 180 zł (na 3 lata)

 

Klasa I B – policyjno - usportowiona

Chłopcy:

 1. Potulski Dariusz
 2. Holza Kornel
 3. Małek Oskar
 4. Michalski Przemek
 5. Sikora Maciej
 6. Radelski Rafał
 7. Rzepka Tomasz
 8. Pułka Oskar
 9. Kalinowski Kacper
 10. Hinc Tomasz
 11. Raducki Kamil
 12. Mielewczyk Patryk

Dziewczęta:

 1. Klinkosz Agata
 2. Urbanik Agata
 3. Rydzyńska Amelia
 4. Sikora Paulina
 5. Szews Anna
 6. Jąkalska Zofia
 7. Zienowicz Anna
 8. Giczewska Sandra
 9. Piankowska Natalia
 10. Magrean Sandra
 11. Błaszkowska Sandra
 12. Mielewczyk Kinga

Wychowawca:

mgr Agnieszka Tymoszuk– Zabrocka

Mundur policyjny (galowy + koszarowy) – 180 zł (na 3 lata)

 

Klasa I C– ogólna

Chłopcy:

 1. Bosiak Michał
 2. Jasiński Kamil
 3. Klein Jakub
 4. Kloka Wiktor
 5. Łukaszewski Sebastian
 6. Michalski Mariusz
 7. Mrozewski Tomasz
 8. Niemc Kazimierz
 9. Strojecki Filip
 10. Szulist Patryk
 11. Szyc Jakub
 12. Ciesiółka Sebastian (po zdaniu egzaminu poprawkowego)

Dziewczęta:

 1. Daft Paulina
 2. Dalecka Dominika
 3. Nechita Oliwia
 4. Oberlan Kornelia
 5. Okrój Alicja
 6. Plichta Anna
 7. Szymichowska Wioleta
 8. Złotowska Klaudia

Wychowawca:

mgr Jolanta Szulc

Rodzice uczniów przyjętych do klasy ogólnej proszeni są o pobranie wniosków ze strony szkoły lub z sekretariatu szkoły w celu wyrażenia zgody na uczęszczanie dziecka do tej klasy.

Wniosek do klasy ogólnej

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka ................................................. do klasy I C ogólnej – integracyjnej z nauczycielem wspomagających Gimnazjum im. Zawiszy Czarnego w Zespole Szkół w Przywidzu w latach 2015- 2018.

 

.......................................

Podpis rodziców  

Powrót