06 Grudzień 2019 07:34:34
Nawigacja
 
BIP
 
Stowarzyszenie
 
Polecamy
 
Przetłumacz stronę
 
Foto chmurka
 
 
Wymiana polsko-litewska
Wymiana

W dniach 21-27 maja 2017r. dziesięciu naszych uczniów z klas I b, II a wyjedzie do Wilna, aby tam wspólnie z uczniami Klaipeda  „Zaliakalnio” gymnasium  realizować  projekt “Nie  bój się pomagać!” . W ramach tego projektu uczestnicy będą uczyć się udzielania pierwszej pomocy, a następnie swoimi umiejętnościami podzielą się z uczniami jednej ze szkół w Wilnie.                                                                      

    Poznają również pracę służb ratowniczych w Polsce i Litwie dzięki przygotowanym przez siebie prezentacjom.

W trakcie gry miejskiej uczestnicy projektu będą poszukiwać w stolicy Litwy miejsc, w których można  uzyskać pomoc.                                                                                                                                                                                                                 

    Na zakończenie projektu odwiedzą Antokolski Dom Dziecka i przekażą upominki wychowankom tej placówki.   Wymiana polsko-litewska będzie również okazją do wzajemnego poznania się młodych ludzi z Polski   i Litwy.

Koordynatorzy projektu:

Barbara Samaruk

Małgorzata CieszyńskaSprawozdanie

 W dniach 21-27 maja 2017 r. 10 uczniów z naszej szkoły i 10  z  Klaipėdos m. "Žaliakalnio" gimnazja  realizowało  w Wilnie projekt „Nie bój się pomagać!”. Zapraszamy do obejrzenia Filmiku z realizacji projektu. Projekt został całkowicie sfinansowany przez Polsko- Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.      

Wymiana ta nie doszła by do skutku, gdyby nie zaangażowanie Stowarzyszenia „Kreatywna szkoła”, która napisała i złożyła wniosek.

   Celem tego projektu było wdrożenie i promocja działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie młodych ludzi do radzenia sobie w sytuacjach grożących niebezpieczeństwem w każdym miejscu, umożliwienie im wykorzystania poznanych umiejętności i doświadczenia na rzecz społeczności lokalnej, kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej. Koordynatorami i opiekunami ze strony polskiej były p. Barbara Samaruk i Małgorzata Cieszyńska, a ze strony litewskiej p. Tatjana Volkova i Svetlana Morozova.Pierwszy dzień

Po przyjeździe do Wilna, zakwaterowaniu w hotelu „Mikotel” grupa polsko-litewska udała się na wspólny spacer po mieście.  Następnie, na pięknej polance przed hotelem,  przeprowadzone zostały zabawy zapoznawczo- integracyjne.  Jeszcze tego dnia uczniowie zaprezentowali swoje miejscowości i szkoły, potem zapoznali się ze szczegółowymi celami projektu, podzielili się na mieszane zespoły, wybrali swoich liderów, a następnie wypełnili ankietę „Czego oczekuję od projektu?”

Zapraszamy do galerii zdjęć!Dzień drugi

W tym dniu uczniowie wzięli udział w grze miejskiej, podczas której poznawali Wilno oraz instytucje dbające o bezpieczeństwo ludności, czyli policję, szpital, pogotowie ratunkowe,  straż pożarną, klinikę stomatologiczną, apteki.  Szczególnym wydarzeniem podczas gry miejskiej była wizyta w remizie II Drużyny Strażackiej. Tam uczniowie mogli zobaczyć wozy strażackie, zapoznać się z pracą strażaków, odwiedzili muzeum pożarnictwa. Wzięli również udział w wykładzie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wieczorem zostały ogłoszone wyniki gry miejskiej i wręczono dyplomy.  Zwyciężyła grupa II w składzie: Karolina Okoniewska, Karolina Berlik,  Sandra Błaszkowska, Jekatertina Syrovatskaja i Anton Bekasov.

Zapraszamy do galerii zdjęć!Dzień trzeci

Już od rana uczniowie poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy. Obejrzeli filmiki instruktażowe, omówili zachowanie w różnych  sytuacjach wymagających pomocy, np. zakrztuszenia, omdlenia.  Następnie wzajemnie uczyli się udzielania pierwszej pomocy w pozorowanych sytuacjach.  Omawiali poprawność wykonanych zadań, dyskutowali na temat wątpliwości i trudności występujących w sytuacjach ratowania życia ludzkiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć!Dzień czwarty

Tego dnia uczestnicy wymiany sami dobrali się w grupy mieszane i  przygotowywali scenki teatralne  na temat „Czy ktoś mi pomoże?”  Do wybranych przez siebie sytuacji wspólnie opracowali scenariusze, przydzielili role i robili próby.  Po zaprezentowaniu scenek wybrali te, które pokażą  młodszym klasom, a które starszym uczniom w Szkole Podstawowej na Lipówce.  

W tym dniu zapoznali się również ze służbami ratowniczymi w Polsce i Litwie, obejrzeli przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, a następnie dyskutowali na temat różnic i podobieństw oraz zakresu działań tych służb.

Zapraszamy do galerii zdjęć!Dzień piąty

Wizyta w Szkole Podstawowej na Lipówce.  Uczestnicy wymiany zaprezentowali młodszym klasom dwie scenki: na boisku szkolnym , w restauracji. Zaprosili ich do udziału w odgrywanie scenek. Następnie maluchy wykonywały prace plastyczne na temat sytuacji przedstawionych w scenkach.  Nasi uczniowie przekazali  im również elementy odblaskowe, wyjaśniając, dlaczego powinno się je nosić. Dla starszych klas pokazane zostały również dwie scenki: w tramwaju i na przystanku autobusowym. Uczniowie z Lipówki mogli również spróbować swoich sił i pod okiem polskich i litewskich uczestników wymiany wykonywać ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy na fantomach.   Oni również otrzymali elementy odblaskowe i kamizelki.  Dla pani dyrektor Szkoły Podstawowej na Lipówce  i jej uczniów przygotowaliśmy niespodziankę: zestaw lektur i filmów na lekcje języka polskiego, które przekazaliśmy na koniec wizyty.  Podczas pobytu w szkole uczestnicy wymiany nie tylko mogli zwiedzić wileńską szkołę, ale rozegrali również mecz siatkówki z uczniami IX klasy. 

Wieczór tego dnia również okazał się pracowity, ponieważ należało się przygotować do ulicznego happeningu, czyli wybrać scenki do zaprezentowania, wytypować osoby do pokazu, sposób zaprezentowania prac plastycznych oraz przygotować ulotki propagujące znaczenie udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszamy do galerii zdjęć!Dzień szósty

Ten dzień również dostarczył wielu emocji uczniom z Przywidza i Kłajpedy. Gdy tylko przestał padać deszcz, młodzież udała się na miejsce w parku, gdzie przygotowała się do spotkania z mieszkańcami Wilna,  zachęcając ich do udziału w naszym ulicznym happeningu.   Uczestnicy wymiany prezentowali pierwszą pomoc, pozycję bezpieczną boczną, reagowanie w sytuacji zakrztuszenia. Zapraszali do ćwiczeń praktycznych, rozdawali ulotki propagujące znaczenie udzielania pierwszej pomocy oraz elementy i kamizelki odblaskowe.  Po happeningu uczniowie odwiedzili Litewskie Muzeum Narodowe, w którym mogli zapoznać się tradycjami, zwyczajami i życiem mieszkańców Litwy.  Ten dzień był również niezwykły, ponieważ pojechaliśmy do Domu Dziecka na Antokolu . Tam nie tylko zaprezentowaliśmy nabyte umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, ale przekazaliśmy  wychowankom tej instytucji zabawki, przybory szkolne, gry, książki,   które zostały zebrane podczas zbiórek w szkole w Przywidzu i Kłajpedzie.  

Zapraszamy do galerii zdjęć!Dzień siódmy

To dzień podsumowań  wymiany, prezentacja rezultatów działań, dyskusje, wymiana spostrzeżeń, opinii. Uczniowie polscy i litewscy otrzymali również  pamiątkowe certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.  Następnie wypełnili ankietę „Czy  realizacja projektu spełniła twoje oczekiwania?”    Dzień siódmy to również czas pożegnania i powrotu do domu. Uczniowie i koordynatorzy wymiany  nawzajem dziękowali sobie za współpracę, pomoc podczas realizacji projektu. Wszyscy potwierdzili chęć udziału w kolejnym projekcie polsko-litewskiej wymiany młodzieży.   

Zapraszamy do galerii zdjęć!